Wellicht heeft u op CoatingShop.nl gezocht naar het meest geschikte product voor uw situatie. De kans bestaat natuurlijk dat u door de hoeveelheid aan informatie en producten niet weet welk product het best voor u geschikt is. Misschien is uw situatie wel heel specifiek. Hier vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Is het voor u nog steeds niet helemaal duidelijk welke producten u nodig heeft? Neem dan gerust contact op!

CoatingShop.nl
Vlierdensedijk 4
5705 CK Helmond
Tel: 085 – 78 200 29
Mail: vragen@coatingshop.nl

Veelgestelde vragen

Algemeen

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen aan CoatingShop.nl. Blijft u met vragen zitten, neem dan contact op.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. CoatingShop.nl heeft geen fysieke winkel en is alleen een Webshop. Wel is het mogelijk om bestellingen op te halen. Dit kan alleen op afspraak. Kijk voor meer informatie bij afleveren & afhalen.

Het belangrijkste verschil tussen deze twee is de laagdikte. Coatings zijn over het algemeen niet dikker dan 1 mm terwijl gietvloeren meestal tussen de 2 en 3 mm zijn. Dit maakt coatings ook aanzienlijk goedkoper.

De vlakheid van de kunststof vloer wordt mede bepaald door de aangebracht laagdikte. Namelijk, hoe dikker de laag die wordt aangebracht, hoe meer materiaal er is om te vloeien. Hierdoor ontstaat een glad oppervlak. Bij rolcoatings zal meestal een lichte structuur ontstaan.

Zowel epoxy als polyurethaan zijn 2 typen basis harsen waarmee een product (gietvloer) gemaakt kan worden.

Epoxy

Epoxy gietvloeren zijn heel erg hard en daarom zijn deze vloeren meer van toepassing voor industriële ruimtes.

Polyurethaan

Polyurethaan gietvloeren zijn zacht en elastisch en daarom zijn deze vloeren zeer geschikt voor particulier gebruik. Door de zachtheid van deze vloer, kunnen deze vloeren beter tegen krassen. Door het zachtere oppervlak geven polyurethaan gietvloeren ook een prettiger loop- en wooncomfort.

In principe is iedereen die enigszins handig is en bereid is een handleiding te volgen, in staat een vloercoating te verwerken. Bij het aanbrengen van 2-componenten producten zijn een aantal zaken van belang voor een goed eindresultaat. De voorbereiding en het mengen van de producten. Een gietvloer aanbrengen vergt meer handigheid, met name in de omgang met een vlakspaan.

Vele gingen u al voor en op basis hiervan kan CoatingShop.nl inmiddels zeggen dat het nagenoeg altijd een goed resultaat oplevert.

Ja, dat is mogelijk. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgevings- en ondergrond temperatuur, tenminste 12 ºC is. Zorg er ook voor dat de luchtvochtigheid niet hoger is dan 85%. Beneden deze temperatuur ontstaat er sterke vertraging in de doorhardingstijd en kan deze in het uiterste geval stoppen met doorharden. Het aanbrengen van een coating, buiten onder winterse omstandigheden, is niet verstandig.

Wanneer u epoxy producten bij lage temperaturen wilt verwerken dient u er rekening mee te houden dat het verbruik van de producten zal oplopen. Doordat de ondergrond en het product koud zijn, is het product dikker en lastiger te verwerken. U dient er voor te zorgen dat het product op een goede temperatuur is maar dat ook de ondergrond niet te koud is waardoor het product schrikt als het wordt aangebracht.

Bij zeer warme omstandigheden is het belangrijk om het product zo koel mogelijk op te slaan. De begin temperatuur van het product tijdens het mengen en verwerken is bepalend voor de uiteindelijke verwerkingstemperatuur. Is het product in het blik meer dan 25 ºC, dan loopt de verwerkingstijd aanzienlijk terug. U kunt dan beter het werk uitstellen tot een later moment zodat het product ook weer af kan koelen.

De coatings van CoatingShop.nl zijn meestal geschikt voor binnen en buiten. Er bestaan epoxy coatings die niet goed tegen warme (zomerse) temperaturen kunnen. Raadpleeg altijd het bijbehorende productblad om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor uw toepassing. Bij twijfel kunt u beter  contact opnemen. Houd er wel rekening mee dat een epoxy coating onder invloed van UV enigszins kan verkleuren.

Wanneer er duidelijk sprake is van drukkend water, b.v. bij kelders, dan is het beter dat u hierover geen coating aanbrengt. Drukkend water zal er in nagenoeg alle gevallen toe leiden dat de coating op termijn los wordt gedrukt van de ondergrond. Bij vochtige ondergronden is het soms mogelijk een watergedragen coating toe te passen. Neem in deze gevallen altijd eerst contact op voor advies.

Coatings dient u droog, koel, maar vorstvrij, te bewaren. Bij een ongeopende verpakking zijn 2-componenten producten meestal 2 jaar houdbaar. 1-componentige polyurethaan producten zijn ongeveer een half jaar houdbaar terwijl acrylaten meestal weer een jaar houdbaar zijn. Eenmaal geopend zijn alle coatings nog beperkt houdbaar.

Dit is mede afhankelijk van het type coating dat u wilt verwerken. Bij 2-componenten producten heeft u onderstaande hulpmaterialen nodig. Deze materialen zijn overigens allemaal verkrijgbaar bij CoatingShop.nl. CoatingShop.nl biedt hierin ook complete applicatiepakketten (voor vloercoatings en gietvloeren) met het benodigde gereedschap voor een bepaalde oppervlakte.

 1. Een boormachine met een regelbaar toerental en een verf mengstaaf.
 2. Per aan te brengen laag 1 roller en 1 kwast.
 3. Een (bezem)steel om de roller aan vast te maken.
 4. Vierkante emmers om de producten uit te verwerken.
 5. Afplaktape, handschoenen en geschikte kleding.

Nadat een vloer gestort is dient deze ongeveer 28 dagen oud te zijn voordat u op een goede manier een coating aan kunt brengen. Er bestaan producten die op vers gestorte vloeren kunnen worden aangebracht, maar wanneer dit niet strikt noodzakelijk is kunt u beter 28 dagen wachten. Dit soort producten komt de kwaliteit meestal niet ten goede.

Normaal gesproken worden hier digitale vochtmeters voor gebruikt. Het vochtpercentage mag op dat moment maximaal 3% bedragen. Om dit praktisch vast te kunnen stellen kunt u ook het volgende doen. Neem een stuk plastic van 60 x 60 cm en plak dit volledig rondom vast met Ducktape. Laat dit ongeveer 24 uur zitten. Wanneer het plastic aan de onderzijde na deze periode nog droog is, is de vloer voldoende droog voor het aanbrengen van een coating.

Normaal gesproken kunt u uw vloer de volgende dag, na ca. 18 uur, weer voorzichtig in gebruik nemen. In het begin is uw vloer nog wat gevoelig voor krassen en beschadigingen.

Er bestaan voor 2-componenten producten een aantal richtlijnen. Een 2-componenten product heeft 72 uur bij 20 ºC ondergrondtemperatuur nodig om zijn maximale mechanische eigenschappen te bereiken. Voor de maximale chemisch bestendige eigenschappen dient u rekening te houden met 7 dagen bij 20 ºC ondergrondtemperatuur. Dit betekent dat u de vloer gedurende deze tijd niet mag belasten met vloeistoffen, waaronder ook water.

Deze vloeren zijn aan de bovenzijde verdicht. Veelal zien ze er wat glimmend uit en nemen ze (nagenoeg) geen vloeistoffen op. In de basis is het niet de bedoeling om deze vloeren met een coating af te werken. Een coating zal hierop niet voldoende hechting vinden. Wil men dat toch, dan dient men deze vloer vaak stofvrij te stralen of met diamant te schuren. Een andere optie is om de vloer aan te zuren met een oplossing van Sardex Forte in water. Het is belangrijk dat de vloer nadien goed met schoon water wordt nagespoeld, waarna de vloer dient te drogen. Op dat moment wordt het toplaagje van de vloer verwijderd zodat een primer/coating in staat is in de ondergrond te dringen.

Een epoxy en polyurethaan vloerafwerking is zonder enig probleem te combineren met vloerverwarming. Een voorwaarde hierbij is wel dat de vloerverwarming bij normale temperatuurgrenzen (watertemperatuur ca. 55 ºC) gebruikt wordt. Tijdens het aanbrengen van de epoxy coating en tenminste 14 dagen daarna moet de vloerverwarming uitgeschakeld zijn om de kunststof vloer rustig door te kunnen laten harden. Breng daarna uw vloer langzaam en in stapjes op temperatuur.

Tegenwoordig ziet u in de bouwmarkt ook epoxy vloercoating verschijnen. Een belangrijk verschil tussen de coatings van CoatingShop.nl en de coatings bij de bouwmarkt is de kwaliteit. CoatingShop.nl levert enkel professionele vloercoatings die ook worden gebruikt in magazijnen, werkplaatsen, distributiecentra en zelfs in zeer grote testruimten van TNO waar auto’s worden getest. De producten van de bouwmarkten zijn watergedragen en worden in een dunne laag aangebracht. Water moet u zien als een oplosmiddel en oplosmiddelen verdampen. Een watergedragen epoxy coating bevat ca. 30% water. Dat water verdampt uiteindelijk en hiermee verdwijnt ook 30% van uw laagdikte. Met de watergedragen producten, 3,6 liter ofwel ca. 5 kg, kunt u een oppervlak van 20 m² behandelen. Dat betekent dus 3,6 : 20 m² = 0,18 liter per m². Uiteindelijk verdampt er 30% water waardoor er uiteindelijk ca. 0,13 mm laagdikte op uw vloer aanwezig blijft.

CoatingShop.nl werkt voornamelijk met oplosmiddelvrije epoxy coatings. Bij een oplosmiddelvrije epoxy coating blijft de laagdikte die u aanbrengt ook daadwerkelijk op de vloer aanwezig. Een blik van 5 kg oplosmiddelvrije epoxy coating van CoatingShop.nl staat gelijk aan ca. 3,6 liter wat genoeg is voor 17 m². U brengt dus 3,6 : 17 = 0,21 liter aan. Het product is oplosmiddelvrij waardoor er ook 0,21 liter ofwel 0,21 mm achterblijft op de vloer. Dit betekent dat er met een oplosmiddelvrije coating 60% meer laagdikte achterblijft. Het kan niet anders dan dat dit ook betekent dat de vloer een langere levensduur heeft.

Daarbij komt ook nog dat CoatingShop.nl meestal adviseert om een 2- of 3 laags systeem toe te passen waarin soms (bij 3-laags) een speciale hechtprimer wordt aangebracht. Dit is gebaseerd op jarenlange ervaring in een professionele omgeving.

Zowel epoxy als aromatische polyurethaan zullen na verloop van tijd verkleuren. Met name bij lichte kleuren valt dit het meest op. U kunt dit deels tegengaan door het aanbrengen van een topcoating op basis van alifatisch polyurethaan. Deze bevat een UV-filter en beschermt uw vloer tevens tegen andere invloeden en maakt u vloer beter krasvast.

In principe is dit geen probleem. Het is echter van groot belang dat u voldoende lagen en laagdikte aanbrengt. De coatings zijn waterdicht. Mocht zich in de wand een klein gaatje bevinden dan zal de ondergrond zich volzuigen met water waardoor er op termijn blazen in de coating kunnen ontstaan. De grootste problemen ontstaan bij de delen onder kniehoogte. In de praktijk is gebleken dat dit nogal eens onzorgvuldig wordt gedaan omdat het een lastige hoogte is.

Ook naden e.d. dienen zorgvuldig te worden afgekit. Hiervoor geldt dat als er water achter de coating kan komen, deze op termijn los zal laten. Tevens dient een oppervlak glad en strak te zijn en mag deze niet poederachtig zijn. Pas een impregnerende primer toe en minimaal 2, maar bij voorkeur 3 lagen coating.

Over het algemeen raden wij deze toepassing af gezien de mogelijke problemen. Besluit u om het toch te doen, dan is dat geheel op eigen risico.

Het aanbrengen van een coating als waterdichting in een douchebak is niet (goed) mogelijk. Door de beperkte laagdikte van een coating is de kans erg groot dat uw douchebak toch zal blijven lekken. Met name bij de overgang van de vloer naar de wand kunnen achteraf kleine scheurtjes ontstaan wat lekkages tot gevolg kan hebben.

Voorbehandeling

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen aan CoatingShop.nl over de voorbehandeling van de ondergrond van uw project. Blijft u met vragen zitten, neem dan contact op.

In de basis dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Losse delen dienen verwijderd te worden en zo nodig te worden hersteld. Tevens dient de ondergrond aan de functie te kunnen voldoen waar deze voor bedoeld is. Verder dient er geen losse cementhuid aanwezig te zijn. Deze kunt u eventueel mechanisch of chemisch verwijderen.

Olievlekken kunt u zoveel mogelijk wegnemen met kattenbakkorrels. Er bestaan ook andere olievlek verwijderaars. Pas wel goed op dat er geen ander soort vervuiling achter blijft wat de hechting van een coating verstoort. Soms kan het noodzakelijk zijn de ondergrond na te spoelen met schoon water waarna de ondergrond weer moet drogen.

Schuren

Meestal is het aan te bevelen een ondergrond vooraf stofvrij te stralen of te schuren met een diamantschuurmachine. Deze laatste methode is vaak het eenvoudigste doordat u een schuurmachine met een diamantschijf kunt huren bij een verhuurbedrijf zoals Bo-Rent of Boels Verhuur.

Door te schuren haalt u de oppervlaktevervuiling weg evenals een eventuele cementhuid. Kunt of wilt u niet schuren, haal dan zoveel mogelijk vervuiling weg en behandel de vloer voor met een diep impregnerende primer zoals bv. Rocapox Primer ELT.

Aanzuren

Een andere optie is om de vloer aan te zuren met een oplossing Sardex Forte in water. Het is belangrijk dat de vloer nadien goed met schoon water wordt nagespoeld waarna de vloer dient te drogen. Op dat moment wordt het toplaagje van de vloer verwijderd zodat een primer /coating in staat is in de ondergrond te dringen.

Gaten in de vloer kunt u herstellen met epoxy mortel type Rocapox reparatiemortel 703. Gebruik nooit egaline-achtige materialen of andere cementgebonden producten. Deze dient u eerst weer een aantal weken te laten drogen voordat u verder kunt.

Kleine scheurtjes in de vloer kunt u herstellen met een staal/polyesterplamuur. Heeft u een bijzondere situatie, neem dan contact op.

Mengen

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen over het correct mengen van de producten van CoatingShop.nl. Het correct mengen van de producten is belangrijk voor het behalen van het beste resultaat.  Bekijkt u ook de handleiding. Blijft u nog met vragen zitten, neem dan contact op.

Het is belangrijk dat producten voordat ze verwerkt worden goed worden gemengd. Bij 1-componenten producten is het belangrijk om deze goed op te roeren. Bij 2-componenten producten is mengen nog belangrijker omdat dit bepalende is voor de doorharding van een product. Meng altijd met behulp van een boormachine met een mengstaaf. Neem geen verfmenger van de bouwmarkt, maar maak gebruik van een menger zoals hieronder afgebeeld.

Deze zijn ook verkrijgbaar bij de bouwmark of op CoatingShop.nl maar worden meer gebruikt voor het mengen van poederlijmen e.d.

U dient een 2-componenten product 2 tot 3 minuten te mengen. Het is belangrijk dat er een homogeen mengsel ontstaat. Voor het mengen van producten ontvangt u van ons bij alle producten een korte handleiding.

Verwerken

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen over het correct verwerken van de producten van CoatingShop.nl. Het correct verwerken van de producten is belangrijk voor het behalen van het beste resultaat.  Bekijkt u ook de handleiding. Blijft u nog met vragen zitten, neem dan contact op.

Epoxy producten hebben een beperkte verwerkingstijd. Om uiteindelijk de verwerkingstijd zo goed mogelijk te benutten zijn een aantal factoren van belang.

 • Bewaar de producten op een koele plek. Hoe hoger de temperatuur van het product, hoe korter de verwerkingstijd.
 • Giet het product na het mengen over in een platte lage bak. Het is van belang dat de warmte die het product ontwikkeld snel kan ontwijken uit het product.
 • Verwerk geen epoxy’s bij hoge temperaturen. Boven een producttemperatuur van 25 ºC wordt het vaak al lastig om het aangemaakte product te verwerken.
 • Maak kleine hoeveelheden aan en gebruik eventueel verpakkingen van 5 kg.
 • Verwerk een epoxy bij voorkeur met 2 personen.
 • Zorg voor een goede voorbereiding voordat u het product mengt. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u er niet tijdens de verwerking achter komt dat bepaalde zaken nog afgeplakt moeten worden.
Lage temperaturen

Wanneer u epoxy producten bij lage temperaturen wilt verwerken dient u er rekening mee te houden dat het verbruik van de producten zal oplopen. Doordat de ondergrond en het product koud zijn, is het product dikker en lastiger te verwerken. U dient er voor te zorgen dat het product op een goede temperatuur is en dat de ondergrond niet te koud is waardoor het product schrikt als het op de ondergrond wordt aangebracht.

Nagenoeg alle producten die door CoatingShop.nl worden aangeboden bevatten geen oplosmiddelen. Dit staat altijd bij de producten vermeld evenals op de verpakking. Hierdoor is het voor de meeste producten geen enkel probleem om deze binnen te verwerken en u hoeft dan ook geen koolstofmasker te dragen. Door het toevoegen van hulpstoffen aan coatings kunnen deze wel een typische geur met zich meebrengen. Uiteraard dient u met elke verf/coating zorgvuldig om te gaan. Voorkom altijd dat verf/coating op de huid komt of ingeslikt wordt. Draag handschoenen en beschermende kleding. Goed ventileren van de ruimte waarin u werkt kan natuurlijk nooit kwaad.

De hars en vooral de harder, zijn bij normaal gebruik, niet bijzonder gevaarlijk voor de gezondheid. Ze kunnen echter wel lastige huidirritaties veroorzaken. Voor de damp van de harder geldt hetzelfde. Deze kan overgevoeligheid geven aan ogen en ademhalingsorganen. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de ene persoon hiervoor veel gevoeliger is dan de andere. Werk met handschoenen of een zogenaamde barrière crème en zorg voor goede ventilatie.

Wanneer de coating is aangebracht

Onderstaand vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen na het aanbrengen van de producten van CoatingShop.nl. Blijft u nog met vragen zitten, neem dan contact op.

Er bestaan 2 soorten belastingen.

 • Mechanische belasting. Na 72 uur bij een gemiddelde temperatuur van 20 ºC bereikt een 2-componenten coating zijn maximale sterkte.
 • Chemische belasting. Het duurt ongeveer 7 dagen bij een gemiddelde temperatuur van 20 ºC voordat een coating zijn maximale chemische bestendigheid bereikt.

Om te voorkomen dat er snel beschadigingen aan de vloer ontstaan dient u deze tijden in acht te nemen.

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat een epoxy vloer pas in aanraking komt met water wanneer deze volledig is uitgehard. Bij voorkeur pas na 7 dagen. Komt er in een vroegtijdig stadium water op de vloer of komt er water op de vloer wanneer de epoxy nog vers is dan ontstaan er witte vlekken. Je kunt dan proberen deze met azijn te verwijderen, maar het risico bestaat dat dit niet meer gaat lukken.

De bovenstaande informatie is samengesteld op basis van de laatste stand der techniek en enkel van toepassing op de producten verkrijgbaar via CoatingShop.nl. De bovenstaande tekst is enkel bedoeld ter informatie voor het verwerken van coatings. Gezien het feit dat de directe toepassing van deze producten buiten onze invloedssfeer plaatsvindt, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

De vlakheid van de kunststof vloer wordt mede bepaald door de aangebrachte laagdikte. Namelijk, hoe dikker de laag is die wordt aangebracht, hoe meer materiaal er is om te vloeien waardoor een gladder oppervlak ontstaat. Bij rolcoatings zal meestal toch een lichte structuur ontstaan.

© Copyright - Coatingshop